DANE KONTAKTOWE

Szkoła Podstawowa
im. Ignacego Łukasiewicza
w Czarnej

38-710 Czarna Górna 126

Sekretariat: 13 461 90 45
Dyrektor: 13 461 92 27

zssdyrektor1@gmail.com
Świetlica szkolna
Świetlica szkolna jest miejscem szczególnym. To tutaj uczniowie spędzają czas oczekując na zajęcia lub czekając po lekcjach na odjazdy autobusów lub odebranie przez rodziców.

Miejsce w szkole, „na luzie”, gdzie można spędzić czas bez odpytywania, kartkówek i szkolnego stresu. Dlatego przed wychowawcami świetlicy zadanie niełatwe - zorganizować dzieciom czas tak, aby była ona miejscem dobrej zabawy i odpoczynku. W dobie rozwoju Internetu, mediów społecznościowych, a w związku z tym wszechobecnością tabletów i smartfonów nie jest łatwo zainteresować dzieci i zorganizować zajęcia tak aby chętnie w nich uczestniczyły. Dla wychowawcy to wyzwanie-zazwyczaj grupa ma do wyboru kilka form aktywności i poszczególne grupy uczniów korzystają z proponowanych różnych form zajęć.

Młodsi - kl.II-III , a także chętni uczniowie kl. starszych, po przyjściu do świetlicy, pod nadzorem wychowawców odrabiają prace domowych, a następnie korzystają z zajęć, które są zaplanowane na poszczególne dni w oparciu o opracowywany na początku roku szkolnego Plan Pracy Świetlicy. Są to zajęcia tematyczne związane z aktualnymi porami roku bądź ważnymi wydarzeniami.

Organizujemy zajęcia plastyczne (w tym z wykorzystaniem ciekawych technik), techniczne, czytelnicze, umuzykalniające, ruchowe. Dzieci chętnie biorą udział w grach i zabawach na boisku szkolnym i placu zabaw. Dużą popularnością cieszą się zabawy konstrukcyjne i gry stolikowe. Dzieci bardzo chętnie wykorzystują czas na świetlicy do wspólnych zabaw tematycznych (w ostatnim czasie bardzo popularna jest zabawa „w szkołę”) oraz wykorzystują zgromadzone na świetlicy koce do budowy „schronów” i „szałasów” – w tym wypadku rola wychowawcy ogranicza się do dyskretnego nadzoru oraz pilnowania aby dzieci przestrzegały zasad bezpieczeństwa w trakcie zabawy.

Pobyt na świetlicy nie może być jednak pozbawiony zasad i wymagań. Dlatego już w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego opracowywany jest wraz z uczniami regulamin przebywania na świetlicy, który towarzyszy nam później w pracy przez cały rok szkolny i jest jednym z elementów dyscyplinowania grupy na zajęciach (tym bardziej, że znajduje się na gazetce świetlicowej i jest „ozdobiony” własnoręcznymi podpisami dzieci- które w ten sposób zobowiązują się do jego przestrzegania).

W naszej świetlicy dostępne są również komputery- korzystanie z nich ograniczono jednak do końcowych godzin pracy świetlicy (od 14.30) i wprowadzono zasadę, że dzieci klas młodszych mogą korzystać z nich dopiero po odrobieniu pracy domowej. Obowiązuje też reguła, że poszczególni uczniowie mogą przy komputerze przebywać ok. 15 minut, po czym następuje zmiana na stanowisku komputerowym.

W świetlicy jest też czas przeznaczony na wspólne oglądanie bajek oraz bardzo ważne rozmowy z dziećmi, które chętnie dzielą się swoimi radościami i smutkami opowiadając jak minął szkolny dzień.
       

Świetlica szkolna dla dzieci starszych jest do dyspozycji dzieci w godzinach od 7:30 do 15:30. W roku szkolnym 2016/2017 w świetlicy jest zatrudnionych 6 stałych wychowawców, pracujących w różnym wymiarze godzin. Dyżury wychowawcze pełnią również inni nauczyciele w ramach godzin kartowych.

Wychowawcy świetlicy:
Barbara Basiurka
Irena Brzuzan-Jełowicka
Walentyna Jachimowicz
Agnieszka Rzeszowska
Marian Szutiak
Maria Zając

W tym roku szkolnym opieką świetlicy na podstawie złożonych deklaracji zostało objętych 39 uczniów od II klasy Szkoły Podstawowej wzwyż.
Cele działalności świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. W związku z tym w świetlicy szkolnej realizowane są następujące działania:
 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
 • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,
 • prowadzenie zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli,
 • prowadzenie współpracy z rodzicami , wychowawcami klas , a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:
 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
 • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, korzystanie z encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań),
 • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
 • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • wyzwalające ekspresję twórczą (wymyślanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne i taneczne),
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
 • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne swobodne zabawy dzieci).
WYSZUKAJ NA STRONIE

Liczba odwiedzin: 115444 || Projekt i wykonanie strony: Marian Szutiak © 2009-2020