DANE KONTAKTOWE

Szkoła Podstawowa
im. Ignacego Łukasiewicza
w Czarnej

38-710 Czarna Górna 126

Sekretariat: 13 461 90 45
Dyrektor: 13 461 92 27

zssdyrektor1@gmail.com
Aktualności
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy” (P. Coelho)
Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się rozwoju dzieci i młodzieży w naszym kraju. Zwyczajowo mówi się, że jest to Dzień Nauczyciela, ale jest to święto również Pań Sprzątaczek, Kucharek, Konserwatora, Księgowej, Kadrowej i Sekretarki. W mojej ocenie jest to również święto wszystkich ludzi pracujących na rzecz oświaty, np. Pana Wójta, Pana Nadleśniczego, czy Państwa Policjantów.
Jak co roku uczciliśmy ten dzień krótkim apelem, podczas którego uczniowie klasy siódmej i piątej pod opieką Pani Ewy Skiba zaprezentowali montaż słowno – muzyczny adekwatny do wydarzenia. Podczas apelu gościliśmy w naszej szkole wójta Gminy Czarna pana Bogusława Kochanowicza, Księdza proboszcza Jana Bróża, zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska pana Rafała Osieckiego oraz leśniczego pana Grzegorza Ćwielucha, kierownika ZGK w Czarnej Marcina Rogackiego, panią Joannę – Gładysz Rogacką, przewodniczącą Rady Rodziców panią Małgorzatę Cichaczwską wraz z członkami tej rady w osobach Barbara Zapał i Ewelina Stępniewska. Jednak największą przyjemnością jest gościć w szkole naszych kolegów i koleżanki obecnie na zasłużonej emeryturze. Swą obecnością zaszczycili nas pani Janina Mehal, pani Olga Ocias oraz pan Marian Myhal. Wszystkim gościom bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do naszej szkoły jak najczęściej.
Wśród wielu życzeń, jakie padły tego dnia należy wymienić serdeczne słowa od Pana Wójta, Pana zastępcy nadleśniczego, Rady Rodziców oraz samych uczniów, których reprezentowała przewodnicząca SU Oliwia Dorożańska.
Dzień Edukacji Narodowej jest również tym czasem, w którym nagradzani są nauczyciele i pracownicy szkoły. Zazwyczaj chciałoby się nagrodzić jak największą liczbę osób, ale możliwe jest tylko nagrodzenie niektórych ze zrozumiałych względów.
W bieżącym roku 2019/2020 Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:
Pracownicy pedagogiczni: Wojciech Kowalski, Irena Brzuzan – Jełowicka, Walentyna Jachimowicz, Joanna Płucienniczak, Ewa Paszkowska, Barbara Kukla, Alicja Miesiączek, Jacek Bihun i Iwona Plezia.
Pracownicy niepedagogiczni: Anna Dyrda, Katarzyna Mleczko, Tadeusz Fal, Joanna Gładysz – Rogacka i Grażyna Ochałek.
Natomiast dyrektor szkoły pani Danuta Kornaga otrzymała Nagrodę Wójta.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Z pewnością można powiedzieć, że nagroda to wielkie wyróżnienie i docenienie, ale nagroda to również zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy.
Ewa Skiba
     
Dodano: 29.10.2019 godz. 22:21:58
«- Nowsza wiadomość Starsza wiadomość -»
Dodaj komentarz
WYSZUKAJ NA STRONIE

Liczba odwiedzin: 108190 || Projekt i wykonanie strony: Marian Szutiak © 2009-2019