DANE KONTAKTOWE

Szkoła Podstawowa
im. Ignacego Łukasiewicza
w Czarnej

38-710 Czarna Górna 126

Sekretariat: 13 461 90 45
Dyrektor: 13 461 92 27

zssdyrektor1@gmail.com
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
 • 2.09.2019 r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 1.09-31.12.2019 r. - Międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"
 • do 12.09.2018 r. - ogólnoszkolne zebranie rodziców
 • 10.10.2019 r. - Dzień Drzewa – konkursy; plastyczny i wiedzy
 • 12.10.2019 r. - uroczysty apel związany z Dniem Edukacji Narodowej
 • 14.10.2019 r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • październik 2019 r. - ślubowanie uczniów klasy pierwszej
 • 26-31.10.2019 r. - Dni pamięci o tych, którzy odeszli
 • 1.11.2019 r. - Wszystkich Świętych, dzień wolny od pracy
 • listopad 2019 r. - Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej
 • 11.11.2019 r. - Narodowe Święto Niepodległości, akademia środowiskowa
 • do 23.11.2019 r. - klasowe zebrania rodziców połączone z pedagogizacją
 • 11.2018 r. - próbny egzamin ósmoklasisty
 • 6.12.2019 r. - Mikołajki klasowe
 • 15.12.2019 r. - Szkolny Festyn Świąteczny
 • 22.12.2019 r. - klasowe spotkania wigilijne
 • 23.12.2019-1.01.2020 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 6.01.2020 r. - Trzech Króli
 • 01.2020 r. - klasyfikacja półroczna - posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 01.2020 r. - wywiadówka półroczna - ogólnoszkolna
 • 01.2020 r. - zabawa karnawałowa
 • 02.2020 r. - podsumowanie półrocza - posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • luty 2020 r. - konkurs wiedzy ogólnej "Wiem, że coś wiem"
 • 13-26.01.2020 r. - ferie zimowe
 • 03.2020 r. - konkurs "O Bieszczadach Wiem Prawie Wszystko"
 • 03.2020 r. - Dzień Promocji Szkoły Podstawowej
 • 03.2020 r. - klasowe zebrania rodziców połączone z pedagogizacją
 • kwiecień 2020 r. - Śprzątanie Świata, Czysty Las
 • 04.2020 r. - apel wielkanocny
 • 04.2020 r. - Egzamin Ósmoklasisty
 • 04.2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 04.2020 r. - Dzień Ziemi, Konkurs Ekologiczna dla uczniów klas I-III SP
 • 1.05.2020 r. - Święto Pracy, dzień wolny od pracy
 • 3.05.2020 r. - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 05.2020 r. - apel związany ze Świetem Konstytucji 3 Maja
 • 05.2020 r. - wywiadówka ogólnoszkolna, planowane oceny końcoworoczne
 • maj/czerwiec 2020 r. - Gminne Dni Rodziny, Dzień Matki, Dzień Sportu, Dzień Dziecka
 • wiosna 2020 r. - planowana pielgrzymka komunijna klasy III SP
 • czerwiec 2020 r. - konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III SP "Lato"
 • 06.2020 r. - ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
 • 06.2020 r. - klasyfikacja roczna - posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 11.06.2020 r. - Boże Ciało, dzień wolny od pracy
 • 26.06.2020 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 06.2020 r. - podsumowanie roku szkolnego - posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • daty do ustalenia - konkursy: "O Czarnej wiem prawie wszystko", matematyczne, biblioteczne, przyrodnicze, turystyczne, polonistyczne, językowe, plastyczne
 • zawody sportowe - wg kalendarza imprez sportowych
 • lekcje otwarte - wg planu pracy zespołów wychowawczych
Dni częściowo wolne od zajęć dydaktycznych: Rekolekcje, SFŚ, GDR, Święto Szkoły.
WYSZUKAJ NA STRONIE

Liczba odwiedzin: 115445 || Projekt i wykonanie strony: Marian Szutiak © 2009-2020